Deskundigheid en kwaliteit

NVM Makelaars naar eer en geweten

NVM Makelaars naar eer en geweten

NVM-makelaar.

Als NVM-makelaar houden wij ons aan de Erecode van de NVM; tien gedragsregels die staan voor betrouwbaarheid, deskundigheid, onafhankelijkheid en kwaliteit. Daar kunt u van op aan.

De NVM ziet er streng op toe dat wij uitsluitend úw belangen behartigen; onafhankelijk en deskundig. Wij mogen onze functies alleen uitoefenen als wij in het bezit zijn van de juiste opleiding en/of certificaten. Ook zijn wij verplicht om onze deskundigheid en kennis actueel te houden door meerdere keren per jaar vakgerelateerde cursussen te volgen. Zo bent u verzekerd van deskundigheid en kwaliteit. Maar ook beschikken wij over een NVM-database vol relevante informatie, waardoor wij u uitstekend en onderbouwd kunnen adviseren. En bij onverhoopte onenigheid kunt u terecht bij de Geschillencommissie Makelaardij, waarbij de NVM is aangesloten.

Kortom; een keuze voor een NVM-makelaar is een verstandige keuze. Kijkt u maar eens op www.nvm.nl voor alle voordelen die een NVM-makelaar u te bieden heeft.

Natuurlijk zijn ook de NVM Consumentenvoorwaarden van toepassing op al onze diensten.

Bekijk hier de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM.

Erewoord

Aan deze 10 codes mag u ons gerust houden

Erecode 1

Erecode 1

Een NVM-lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Hij/zij oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streeft naar kwaliteit in zijn/haar dienstverlening. In zijn/haar communicatie waakt hij/zij tegen onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over zijn werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

Erecode 2

Erecode 2.

Een NVM-lid komt naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die zijn opdrachtgevers van NVM-leden mogen hebben. Hij/zij beschermt en bevordert hun/haar belangen. Vertrouwelijke informatie houdt hij/zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hem noodzaakt die informatie prijs te geven.

Erecode 3

Erecode 3.

In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op.

Erecode 4

Erecode 4.

Raakt een NVM-lid in onderhandeling met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Raakt hij in onderhandeling met een collega, dan benadert hij diens opdrachtgever uitsluitend via die collega.

Erecode 5

Erecode 5.

Een NVM-lid beschikt over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee hij zich bezig houdt. Schiet zijn kennis ten aanzien van bepaalde aspecten tekort, dan adviseert hij een ter zake deskundige te raadplegen of doet hij zelf een beroep op zo’n deskundige.

Erecode 6

Erecode 6.

Een NVM-lid heeft geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging voor hemzelf of zijn/haar onderneming. Hij/zij handelt dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthoudt zich van risicodragende projectontwikkeling. Hij/zij voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen die zijn/haar onafhankelijkheid in gevaar kan brengen.

Erecode 7

Erecode 7.

Een NVM-lid onderhoudt goede contacten met zijn collega’s. Hij/zij maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega’s of hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.

Erecode 8

Erecode 8.

Een NVM-lid tracht te voorkomen dat verschillen van mening over zijn optreden escaleren. Hij/zij werkt mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

Erecode 9

Erecode 9.

Een NVM-lid treedt ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij hij/zij tijdig kenbaar maakt daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

Erecode 10

Erecode 10.

Een NVM-lid zorgt ervoor dat degenen, die aan zijn/haar onderneming verbonden zijn, zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

Contact

Benieuwd wie we zijn?
Kom vrijblijvend op de koffie

Maak een afspraak
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"*" geeft vereiste velden aan

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ik heb interesse in(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hidden
Hidden
Waar wil je een afspraak voor maken?(Vereist)

Juli 2024

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"*" geeft vereiste velden aan

Waar wil je een plek voor reserveren?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hidden
Hidden
Waar wil je een afspraak voor maken?(Vereist)

Juli 2024

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"*" geeft vereiste velden aan

Waar wil je een afspraak voor?*

De aanmelding komt ten goede van : NVM makelaar

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hidden
Hidden

Juli 2024

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

"*" geeft vereiste velden aan

Adres te taxeren woning

Soort woning
Doel van taxatie

Binnen welke periode moet de taxatie worden uitgevoerd?
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.